XV Wieczór Poezji

To juz XV Wieczór Poezji zorganizowany przez naszą Parafię w Klubie „Wisus”. Ten niedzielny wieczorny czas spędziło z nami około 50 osób. Temat przewodni Wieczorku brzmiał „na każdą bowiem sprawę i na każdy czyn jest czas wyznaczony” (Ks. Koheleta) Do konkursu zgłoszono 6 wierszy. I miejsce przyznano Wenesie Grabińskiej z Gimnazjum nr 6 za„Zraniony miłości Kwiat”, II miejsce zdobył wiersz „Mimo bólu” Łukasza Grzesika. W konkursie prac Dowiedz się więcej…

Niebo jest w tobie

To jeden z najradośniejszych dni w roku. Mówi nam o tych, którzy już na pewno osiągnęli Niebo. Dzień Wszystkich Świętych. „Świętymi bądźcie, bo Ja jestem Święty” – mówi Pan. Święci to ludzie, którzy tu na ziemi uwierzyli w to, że mogą stać się świętymi. Byli tacy jak my, słabi, zwyczajni. Uwierzyli „tylko” w to, że mocą Bożą mogą być silniejsi. Poddali się Bożej miłości i dali się Dowiedz się więcej…

Relacja z działalności Darka Kusiaka w Anglii

Szczęść Boże. Podczas mojego pobytu w Polsce obiecałem księdzu proboszczowi opis mojej działalności w Anglii. Od grudnia 2008 roku pełnie obowiązki Przewodniczącego Rady Parafialnej w Norwich, która podlega pod Parafie Św. Stanisława Kostki w Ipswich. Jako delegat naszego ośrodka na marcowym zebraniu Polskiej Wspólnoty Katolickiej zostałem wybranym jako zastępcę prezesa zarządu. Pod naszą parafię i PWK podlegają 12 ośrodki w East England. Nasz Dowiedz się więcej…