W 1996 roku nasza parafia otrzymała relikwie siostry Faustyny. Powstała grupa czcicieli Miłosierdzia Bożego. Kiedy odbywała się kanonizacja siostry Faustyny Kowalskiej, na uroczystość do Rzymu pojechała duża grupa parafian. Pod znajdującym się w kościele relikwiarzem Świętej umieściliśmy skrzynkę, do której parafianie składają swoje modlitewne prośby i dziękczynienia. Najczęściej dotyczą one przemiany życia, powrotu do zdrowia.

    W naszej parafii kult Bożego Miłosierdzia jest bardzo żywy. W trzeci piątek każdego miesiąca odprawiane są Msza św. i nabożeństwo – w intencjach składanych do Bożego Miłosierdzia. Potem każdy z uczestników uroczystości może ucałować relikwie św. Faustyny. Co kwartał czciciele Miłosierdzia Bożego adorują Najświętszy Sakrament. Każdego dnia (za wyjątkiem soboty) przed pierwszą Mszą św., a także w każdy piątek o godz. 15.00 odmawiamy Koronkę do Bożego Miłosierdzia.