Święte Triduum Paschalne

Uroczystości paschalne są szczytem całego roku liturgicznego. Rozpoczęły się one w Wielki Czwartek Mszą św. Wieczerzy Pańskiej, na której uczciliśmy pamiatkę ustanowienia Najświętszego Sakramentu i sakramentu kapłaństwa podczas Ostatniej Wieczerzy. Po Mszy św. Najświętszy Sakrament został przeniesiony do ciemnicy, gdzie następnie adorowali nasi parafianie.   W Wielki Piątek śmierć dosięgła Więcej…

Wspomnienie św. Tarsycjusza

W ubiegłą sobotę 21 listopada w Kościele obchodziliśmy wspomnienie św. Tarsycjusza – patrona ministrantów. W tym dniu powinniśmy otoczyć ich szczególną modlitwą, zarówno tych jeszcze czynnie służących, jak również tych, którzy z różnych względów nie są już widywani przed ołtarzem. Ksiądz Tomasz głoszący w tym dniu kazanie, przypomniał kim jest Więcej…