Nr konta bankowego parafii:
19 1050 1676 1000 0022 0758 8399

W tytule przelewu prosimy wpisać: Na cele kultu religijnego