W 1984 biskup katowicki Herbert Bednorz powierzył ks. Stanisławowi Garboczowi opiekę duszpasterską nad mieszkańcami budowanego Osiedla Władysława Sikorskiego. Polecił mu także budowę nowego kościoła. Decyzja ta została ogłoszona 12 V 1984 w dniu poświęcenia kościoła św. Stanisława, bowiem do tej parafii dotychczas osiedle to należało. Na budowę nowego kościoła przydzielono teren bardzo trudny geologicznie, zabagniony i nieuzbrojony. 29 V 1986 biskup katowicki Damian Zimoń poświęcił tymczasową kaplicę. 19 IV 1987 utworzona została tymczasowa parafia. Ostateczne erygowanie parafii Miłosierdzia Bożego w Żorach nastąpiło 3 IV 1988. Teren jej został wydzielony z żorskich parafii świętych Apostołów Filipa i Jakuba oraz św. Stanisława BM. Budowę kościoła rozpoczęto w 1988, po uprzednim osuszeniu terenu. Autorami projektu są inż. Kazimierz Poniatowski i inż. Jerzy Domański, konstrukcję obliczył inż. Robert Szota. Kościół został poświęcony 6 XII 1992 przez arcybiskupa metropolitę katowickiego Damiana Zimonia.

Budowniczy kościoła i pierwszy proboszcz Parafii Miłosierdzia Bożego, ks. Stanisław Garbocz, zmarł po długiej i ciężkiej chorobie 26 II 2013 r. w szpitalu w Rybniku – Orzepowicach. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Żorach.

Ulice należące do parafii: Kościuszki 68-88, 63-77, Osiedle Sikorskiego, Osiedle Korfantego Wojciecha 7-15, Osińska 54 – 60 oraz od 85, Słowackiego; Sąsiedzka, Wesoła.
Odpust: 2 Niedziela Wielkanocna – Miłosierdzia Bożego
Proboszcz: ks. dr Krzysztof Lala (2013)
Wikariusze: ks. Szymon Kubica (2021) i  ks. Wojciech Waszczak (2022)