To jeden z najradośniejszych dni w roku. Mówi nam o tych, którzy już na pewno osiągnęli Niebo. Dzień Wszystkich Świętych.

„Świętymi bądźcie, bo Ja jestem Święty” – mówi Pan. Święci to ludzie, którzy tu na ziemi uwierzyli w to, że mogą stać się świętymi. Byli tacy jak my, słabi, zwyczajni. Uwierzyli „tylko” w to, że mocą Bożą mogą być silniejsi. Poddali się Bożej miłości i dali się Jej poprowadzić. Uwierzyli „tylko” w to, że mogą być świętymi, czyli… osiągnąć po śmierci Niebo.

Uwierz w to i ty. Niebo jest także w tobie. „Tylko” w to uwierz, że możesz być świętym. A twoje zwyczajne życie, może stać się błogosławione, czyli szczęśliwe…