Począwszy od Ciemnej Jutrzni, poprzez Drogę Krzyżową, docieramy do Liturgii Męki Pańskiej. Usłyszeliśmy proroctwo Izajasza o Cierpiącym Słudze Pańskim oraz fragment Listu do Hebrajczyków o posłuszeństwie najwyższego arcykapłana, którym jest sam Chrystus. Następnie wysłuchaliśmy opisu Męki Pańskiej według św. Jana.

Po bardzo uroczystej modlitwie wstawienniczej, rozpoczęło się centralne wydarzenie liturgii wielkopiątkowej – adoracja Krzyża. „Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło Zbawienie świata.” I my pójdźmy z pokłonem. Mamy do tego okazję jeszcze przez cały jutrzejszy dzień – aż do Wigilii Paschalnej.

Na koniec Najświętszy Sakrament został przeniesiony do Bożego Grobu i okryty białym welonem, symbolizującym całun, w który owinięto ciało zmarłego Chrystusa.

Aby zobaczyć zdjęcia KLIKNIJ TUTAJ