I Komunia św. w roku szkolnym 2014/2015 odbędzie się w następujących terminach: 

3 maja 2015 r., godz. 10.00 – dzieci z SP 15 klasy 2a i 2b

10 maja 2015 r., godz.10.00 – dzieci z SP 15  klasy 2c i 2d oraz SP 16

W roku szkolnym 2015/2016 : 

1 maja 2016 r. klasa 2c, 2f ,2s, Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego

8 maja 2016 r. 2a 2b oraz SP16

Dzieci, które rozpoczęły naukę w wieku 6 lat (obecna kl 1d oraz 1e), przystąpią do I Komunii św. w klasie III, zgodnie z zaleceniami Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.