Plan odwiedzin duszpasterskich zostanie opublikowany w listopadzie.