„(…) jesteście kimś o wiele więcej niż tylko zwykłymi „pomocnikami proboszcza”. Jesteście przede wszystkim sługami Jezusa Chrystusa, odwiecznego Najwyższego Kapłana. W ten sposób wy, ministranci, jesteście szczególnie powołani, by być młodymi przyjaciółmi Jezusa. Starajcie się pogłębiać i podtrzymywać tę przyjaźń z Nim. Zrozumiecie wówczas, że w Jezusie znaleźliście prawdziwego przyjaciela na całe życie.”

 

Jan Paweł II do ministrantów

 

 

Kim jest ministrant?

Ministranci – najprężniejsza i najliczniejsza grupa Naszej parafii. Znajduje się najbliżej ołtarza, a co za tym idzie cudu, który dokonuje się w każdej Eucharystii. Ministrant czynnie uczestniczy we Mszy św. wypełniając szereg ważnych czynności pomagających lepiej przeżyć Eucharystie. Te czynności to np. dawanie sygnału dzwonkami, chodzenie z kadzidłem, krzyżem, akolitkami, wykonywanie psalmów i czytanie czytań. Naszym opiekunem jest ks Jarosław Janusz. Zbiórki ministranckie odbywają się w soboty o godz. 9.00. Na nich ustalany jest co tygodniowy plan służby, podliczane są punkty. Oprócz obowiązków opisanych w skrócie poniżej są także przywileje i przyjemności. Do nich zaliczane są różnego rodzaju wycieczki, mecze piłki nożnej z innymi parafiami oraz letnie rekolekcje.

Kto może należeć do grupy ministrantów?

Ministrantami zostają chłopcy, którzy uczestniczyli już w sakramencie Komunii Świętej. Zapisują się Oni, a następnie przechodzą szkolenie przygotowujące ich do służby liturgicznej. Te przygotowanie ma na celu nauczenie ich poruszania się po prezbiterium, poznania funkcji, które ministrant powinien umieć, a także przygotowania do godnego przeżywania Eucharystii z tej innej strony niż pozostali wierni.

Życie ministranta nie jest łatwe

Służba liturgiczna nie jest wcale taka łatwa jak się wydaje. Tu przestroga dla nowych kandydatów, aby zastanowili się czy są gotowi na to by stać się ministrantem. Wiąże się to z przyjęciem pewnych obowiązków, takich jak: wstawanie na poranne Msze św., służby tygodniowe oraz czynne uczestniczenie w życiu parafii. Ministrant zobowiązany jest do sumiennej modlitwy i do wypełniania powierzonych mu obowiązków i funkcji.

Podział ministrantów naszej parafii:

  • Animatorzy – ministranci, którzy uczestniczyli w odpowiednich kursach. Zostali oni przygotowani do pracy w grupie i opiekowania się młodszymi ministrantami.  Animator posiada charakterystyczny pas w odpowiednim kolorze zgodnym z kolorem liturgicznym danego dnia, a także krzyż powieszony na piersi. Do jego obowiązków należy:
    • dopilnowanie aby wszystko do Eucharystii było dobrze przygotowane
    • wyznaczenie funkcji wykonywanych przez ministrantów

Animatorzy pomagają księdzu w prowadzeniu zbiórek, w przygotowaniu do różnych uroczystości, a także w przygotowaniu kandydatów na ministrantów. Posiadają również swoje grupy niedzielne.

  • Lektorzy – ministranci starsi, którzy ukończyli gimnazjum i posiadają odpowiednio długi staż służby ministranckiej. Służą oni w albach i czytają na Mszach Świętych
  • Kandydaci na lektora – głownie są to chłopcy uczęszczający do gimnazjum. Służą oni w czarnych spodkach co odróżnia ich od ministrantów młodszych. Uczą się dobrego czytania Pisma Św.
  • Ministranci – chłopcy, którzy ukończyli kursy przygotowawcze a także Ci, którzy mają jeszcze niższy staż liturgiczny. Służą oni w kolorowych kołnierzykach i spodkach
  • Ministranci młodsi – chłopcy którzy otrzymali już komże i uczą się pełnej służby liturgicznej.

Kandydaci – chłopcy, którzy zapisali się do grupy ministranckiej, którzy przygotowują się do pełnienia służby liturgicznej. Uczą się wszystkiego co ministrant powinien wiedzieć i umieć przy ołtarzu. Służą oni bez stroju ministranta.

Podziękowanie

W tym miejscu należy wspomnieć o takich osobach jak:

Płaczek Tomasz, Siedlok Mariusz, Ryba Albert, Wolny Rafał, Masternak Sławomir, Lapczyk Piotr, Łuczak Tomasz, Łuczak Marek, Mikula Paweł, Mikula Leszek, Mikula Mariusz, Kmiecik Łukasz, Kmiecik Mariusz, Młynarczyk Paweł, Dragan Marek, Fugiel Dawid, Kuźniar Mirosław, Karski Paweł, Nocek Dariusz, Spandel Łukasz, Szombara Arkadiusz, Kubat Mariusz, Bajdak Artur, Łojek Mateusz, Hańczko Adrian, Bajek Krzysztof, Nowak Paweł, Kos Marek, Kubiak Tomasz, Naguszewski Radosław, Kęsik Piotr, Bracha Szymon, Bracha Łukasz, Bracha Sebastian, Łoza Adam, Pinocy Łukasz, Lapczyk Karol, Siedlok Michał, Kwasek Piotr, Mleczko Mateusz, Piasecki Daniel, Wróbel Szymon, Kubiak Tomasz, Cygański Dawid, Młynarczyk Rafał, Chańko Michał, Pudlarz Dawid.

Wszyscy należą dalej do grupy ministranckiej bo ministrantem jest się całe życie, jednak obowiązki związane z pracą, rodziną, zmianą miejsca zamieszkania sprawiły że jednych w ogóle nie widzimy już przy naszym ołtarzu, innych jeszcze czasem przy nim spotkamy. Jednak podziękowania i pamięć im się należą, ponieważ każdy w okresie szkolnym aktywnie udzielał się w życiu grupy ministranckiej brał udział w obozach, zbiórkach, różnych piłkarskich turniejach. Także w życiu parafialnym każdy z tych chłopaków brał aktywny udział, swoją służbą na porannych i wieczornych mszach, podczas świąt i uroczystości przy ołtarzu pomagał kapłanowi, a także pomagał wiernym w lepszym przeżyciu liturgii.


Podsumowanie

 

To w skrócie o naszej grupie. Są u nas obowiązki i dyscyplina, ale jest także miejsce na żarty i przyjemne spędzanie czasu. To miłe, że tylu chłopców jest gotowych służyć Bogu, poświęcić Mu swój wolny czas, chęci i serce. Jesteśmy tak blisko ołtarza, blisko Jezusa. Dla nas jest to najlepsza nagroda i wyróżnienie za pełną wyrzeczeń i poświęceń służbę ministrancką. Zachęcamy wszystkich chętnych chłopców do wstępowania do grupy ministranckiej. Niech nasza siła i liczebność rośnie dla dobra naszej Parafii MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.