Po zapadnięciu zmroku rozpoczęła się uroczysta Wigilia Paschalna. Pierwsza jej część, Liturgia Światła, miała początek przed kościołem, gdzie nastąpiło poświęcenie ognia i przygotowanie świecy paschalnej. Ciemność kościoła rozświetlił dopiero płomień paschału wnoszonego przez kapłana. Kolejną częścią była Liturgia Słowa. Przez szereg czytań i psalmów przyglądamy się historii stworzenia, zawierania przymierza i odkupienia, aby wreszcie zaśpiewać radosne „Alleluja” na część Zmartwychwstałego. Trzecią część stanowi Liturgia Chrzcielna, podczas której nastąpiło pobłogosławienie wody i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Całość obrzędów Wigilii Paschalnej dopełnia Liturgia Eucharystyczna, mająca charakter wybitnie paschalny. Wskazuje na to prefacja, odpowiednie fragmenty Modlitwy Eucharystycznej przewidziane na tę noc i radosne Alleluja, którym kończy się cała liturgia.

„Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, próżna byłaby nasza wiara”

Idźmy więc do naszych rodzin i przyjaciół, głosząc Chrystusa zmartwychwstałego.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć fotorelację z Wigilii Paschalnej!
Kliknij tutaj, aby zobaczyć fotorelację z Rezurekcji!

Kategorie: 2019