Zapraszamy do uczestnictwa w nabożeństwach pasyjnych ?
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię (Mk 1,15)

Kategorie: 2017