Procesja Rezurekcyjna i Msza Święta.

Dopełnieniem Triduum Paschalnego była procesja rezurekcyjna i Msza Święta. Dziękujemy za wspólnie przeżyty Wielki Post, a przede wszystkim ostatnie dni. Dziękujemy za to piękne świadectwo wiary. Życzymy wszystkim, abyśmy zmartwychwstali razem z Chrystusem do pełniejszego życia. Niech ten czas otuchy i nadziei będzie źródłem umocnienia. Niech daje siłę w pokonywaniu Więcej…

Wielka Sobota

Kościół wraz z całym stworzeniem wyczekuje uwolnienia od złego. W Wielką Sobotę Chrystus zstąpił do otchłani. Zstępuje On do każdej „otchłani” – otchłani naszych cierpień, poczucia bezsilności, samotności, oszczerstw i wreszcie do otchłani naszej grzeszności. Czekamy na Pana w milczeniu, pragnąc uwolnienia od tego, co nas samych często strąca do Więcej…

Wielki Piątek

Począwszy od Ciemnej Jutrzni, poprzez Drogę Krzyżową, docieramy do Liturgii Męki Pańskiej. Usłyszeliśmy proroctwo Izajasza o Cierpiącym Słudze Pańskim oraz fragment Listu do Hebrajczyków o posłuszeństwie najwyższego arcykapłana, którym jest sam Chrystus. Następnie wysłuchaliśmy opisu Męki Pańskiej według św. Jana. Po bardzo uroczystej modlitwie wstawienniczej, rozpoczęło się centralne wydarzenie liturgii Więcej…

Wielki Czwartek

Obchód tajemnicy paschalnej, będącej ośrodkiem i szczytem dziejów zbawienia rozpoczyna Msza Święta, wspominająca Ostatnią Wieczerzę. Liturgia uobecnia ustanowienie przez Jezusa Eucharystii oraz kapłaństwa służebnego. Rano, w katedrze, miała miejsce Msza Krzyżma Świętego, w czasie której poświęcono oleje, które przez cały rok służą przy udzielaniu sakramentów: chrztu, święceń kapłańskich, namaszczenia chorych. Więcej…

Żorska Droga Krzyżowa

Tradycji stało się zadość. Dziś odbyła się coroczna Żorska Droga Krzyżowa – jednak nie ulicami miasta, a przed naszym, jubileuszowym, kościołem. Dziękujemy wszystkim, którzy nie pozwolili, aby niska temperatura za oknem w jakikolwiek sposób ochłodziła ten zapał w ciągłym przybliżaniu się do Boga. Szczególne podziękowania kierujemy do tych, którzy przyczynili Więcej…

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2016

Sobota, 12.03.2016 17:00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu. Okazja do spowiedzi. Po Mszy św. wieczornej spotkanie z Rekolekcjonistą i modlitwa uwielbienia dla wszystkich, a szczególnie dla młodzieży i rodzin przygotowujących się do ŚDM w Krakowie.   V Niedziela Wielkiego Postu, 13.03.2016 Kazanie rekolekcyjne w czasie każdej Mszy św. 16:15 – Gorzkie Żale Więcej…