Z dalekiej Fatimy donośnie brzmi dzwon
Zjawienie Maryi ogłasza nam on.
Ave, Ave, Ave Maryja!
Zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś Maryja!
Jak bardzo w naszym życiu potrzebujemy wstawiennictwa Maryi. Po raz kolejny wielu z nas oddało się pod Jej opiekę podczas nabożeństwa Fatimskiego. Przed nami w tym roku jeszcze jedna szansa, aby móc uczestniczyć w Różańcu, Adoracji i Procesji Fatimskiej już 13 października.