ALLELUJA!

Wesoły nam dzień nastał. Pan Zmartwychwstał!Drodzy Parafianie przyjmijcie Świąteczne życzenia: Niech Zmartwychwstały Chrystus udziela Wam obficie wszelkich łask, niech wnosi w Wasze serca miłość, pokój i nadzieję. Niech Was darzy zdrowiem i wszelką pomyślnością w każdym dniu Waszego życia,

Szczęść Boże !!!

Życzą Duszpasterze