Te dni są na dla nas chwilą wielkiej zadumy, modlitwy, nostalgii, ale i nadziei. Jest tak ponieważ dla nas chrześcijan, ludzi wierzących, śmierć to nie jest ostanie słowo. Mors porta vitae – Śmierć bramą życia. Dlatego zachęcamy wszystkich, by te chwile przeżyć w spotkaniu z tym, który jest Dawcą życia – na modlitwie.

Centralne nabożeństwo za zmarłych zostanie odprawione o godz. 15:00 na cmentarzu przy ul. Rybnickiej.

Za zmarłych zalecanych będziemy się modlić w Mszach św. za nich ofiarowanych oraz w nabożeństwach za zmarłych, które odprawiane będą: w przyszłą niedzielę o godz. 16:30, a od 3 do 7 listopada o godz. 17:30.

Odpust zupełny za dusze w czyśćcu cierpiące można uzyskać:

– od południa Uroczystości Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny przez pobożne nawiedzenie kościoła; odmówienie Ojcze nasz… i Wierzę…; modlitwy w intencji Ojca Świętego; odprawienie spowiedzi i przyjęcie Komunii św.; zachowanie wolności od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu;

– w dniach od 1 do 8 listopada odwiedzając pobożnie cmentarz, modląc się choćby tylko w myśli za zmarłych, spełniając przy tym zwykłe warunki odpustu.