Do podjęcia dzieł pokuty oraz czuwania przed Najświętszym Sakramentem w intencji pokoju w Syrii wezwał nas metropolita katowicki abp Wiktor Skworc w odpowiedzi na niedzielny apel papieża Franciszka.

   W swoim słowie metropolita katowicki napisał m. in.: „Mając na względzie powagę sytuacji, cierpienie niewinnych osób, a szczególnie przyszłość dzieci w krajach dotkniętych wojnami, Ojciec Święty ogłosił w całym Kościele najbliższą sobotę tj. 7 września br., dniem postu i modlitwy w intencji pokoju w Syrii, na Bliskim Wschodzie i na całym świecie. Do tego duchowego dzieła zaprosił również chrześcijan niekatolickich, wyznawców innych religii oraz ludzi dobrej woli. Ponieważ ludzkość potrzebuje widzieć gesty pokoju oraz słyszeć słowa nadziei, papież Franciszek do modlitewnej jedności zaprosił przede wszystkim Kościoły partykularne na całym świecie.

   Odpowiadając na apel Ojca Świętego, wzywam wiernych archidiecezji katowickiej – duchownych, osoby życia konsekrowanego i świeckie – do podjęcia dzieł pokutnych (m. in. postu), jak również do modlitwy w intencjach wyznaczonych przez papieża Franciszka. Trwając w jedności z modlącymi się w najbliższą sobotę na Placu Świętego Piotra, proszę, aby we wszystkich parafiach archidiecezji katowickiej wierni wraz ze swoimi duszpasterzami czuwali przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. (…)

   Zgodnie z wolą Ojca Świętego, „prośmy Maryję, aby pomagała nam odpowiadać na przemoc, na konflikt i na wojnę siłą dialogu, pojednania i miłości. Ona jest Matką: niech Ona pomoże nam znaleźć pokój; wszyscy jesteśmy Jej dziećmi!”. Maryjo, Matko Pokoju, módl się za nami!” – wezwał metropolita katowicki.

Odpowiadając na powyższy apel ZAPRASZAMY W NAJBLIŻSZĄ SOBOTĘ 7 WRZEŚNIA DO WSPÓLNEJ MODLITWY – CZUWANIA PRZED NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM: PO MSZY ŚW. WIECZORNEJ WYSTAWIENIE I ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU, O GODZ. 20.30 RÓŻANIEC, KTÓRY ZAKOŃCZYMY APELEM JASNOGÓRSKIM.