50 dziewcząt i 54 chłopców przyjęło w czwartek 16 maja z rąk Księdza Arcybiskupa Wiktora Skworca Sakrament Bierzmowania. Uroczysta Eucharystia, której przewodniczył metropolita katowicki i podczas której udzielił on żorskiej młodzieży tego sakramentu, była nie tylko naszym parafialnym świętem. Na tej samej uroczystości znamię Ducha Świętego przyjęła bowiem młodzież z sąsiednich parafii: Osin i Baranowic. Stąd obecność na Mszy Świętej tamtejszych proboszczów: ks. Franciszka Pawlasa, ks. Stanisława Durczoka, a także żorskiego dziekana, ks. Stanisława Gańczorza.

     Podczas homilii Ks. Arcybiskup podkreślał znaczenie sakramentu bierzmowania jako sakramentu chrześcijańskiej dojrzałości, akcentując rolę, jaką mają do odegrania w swoim środowisku młodzi chrześcijanie. Sakrament bierzmowania jest dla nich szczególnym zobowiązaniem do dawania świadectwa chrześcijańskich przekonań, wartości i zasad postępowania. Bierzmowani powinni mieć świadomość znaczenia tego zadania, czego wyraz dają sami, uroczyście deklamując:

„Pragniemy aby Duch Święty którego otrzymamy umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.”

     Sama uroczystość przebiegała bardzo sprawnie, co z pewnością jest zasługą pań katechetek, które dołożyły starań, aby należycie przygotować naszą młodzież do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Mowa tu zarówno o kwestiach porządkowych i organizacyjnych, ale przede wszystkim w kwestii duchowego przygotowania do otwarcia się na Ducha Świętego, szczególnie obecnego w tym sakramencie. W związku z tym same katechetki odebrały z rąk przedstawicieli bierzmowanej młodzieży kwiaty i specjalne podziękowania. W ten sam sposób bierzmowani wyrazili wdzięczność kapłanom i biskupowi – szafarzowi sakramentu bierzmowania.

     Jak wielokrotnie podkreślał Ks. Arcybiskup, dojrzali chrześcijanie, bo tak należy postrzegać tych, którzy „przyjęli znamię Ducha Świętego”, reprezentują Jezusa i jego naukę w swoim środowisku, co staje się ich szczególnym zobowiązaniem. Zadanie to z pewnością nie jest łatwe, dlatego z pomocą przychodzi Duch Święty z darami mądrości, męstwa czy pobożności. Z Niego należy czerpać umocnienie „…do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad”.

ABY ZOBACZYĆ ZDJĘCIA KLIKNIJ TUTAJ