Dotychczasowy biskup pomocniczy naszej archidiecezji, Józef Kupny, został dzisiaj, 18 maja, przez Ojca Świętego Franciszka mianowany acybiskupem metropolitą wrocławskim!

     Sakrę biskupią przyjął 4 lutego 2006 r. Ówczesny metropolita katowicki abp Damian Zimoń ustanowił go wikariuszem generalnym archidiecezji katowickiej. W Konferencji Episkopatu Polski jest członkiem Rady Stałej i przewodniczącym Rady ds. Społecznych. Był głównym autorem dokumentu społecznego Episkopatu „W trosce o człowieka i dobro wspólne”, opublikowanego w 2012 r. Pełni także funkcję delegata KEP ds. Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich.

       Arcybiskup Józef Kupny urodził się 23 lutego 1956 r. w Dąbrówce Wielkiej. Po zdaniu w 1975 r. egzaminu dojrzałości został przyjęty do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Kilka tygodni później otrzymał powołanie do odbycia zasadniczej służby wojskowej; przez dwa lata był w specjalnej jednostce kleryckiej w Brzegu. Z rąk biskupa katowickiego Herberta Bednorza przyjął 31 marca 1983 r. w Katowicach święcenia prezbiteratu. Był wikariuszem katowickich parafii –  pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych na Osiedlu Tysiąclecia oraz pw. Matki Bożej Piekarskiej na osiedlu Górne Tysiąclecie. W 1993 r. uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii socjologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Pięć lat później został adiunktem w Katedrze Katolickiej Nauki Społecznej KUL. Współtworzył jeden z dokumentów II Polskiego Synodu Plenarnego: „Kościół wobec życia społeczno-gospodarczego”.

      Od 2001 r. był rektorem Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach i zastępcą dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Metropolitalnej w Katowicach. Prowadził wykłady zlecone na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

     21 grudnia 2005 r. Nuncjatura Apostolska w Warszawie ogłosiła decyzję Ojca Świętego Benedykta XVI, który mianował ks. Józefa Kupnego biskupem pomocniczym archidiecezji katowickiej. Papież Franciszek mianował go 18 maja 2013 r. nowym arcybiskupem metropolitą wrocławskim.