Wielki Post dobiega końca. Do szafy wędrują fioletowe ornaty, a miejsce fioletu zajmuje czerwień – kolor krwi i miłości. Krwi, którą za nas przelał Zbawiciel. Miłości, w imię której poniósł za nas najwyższą ofiarę.

Dziś uczestniczymy we Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej, sprawowanej na pamiątkę Paschy, którą Jezus po raz ostatni spożywał ze swoimi uczniami. Ta uroczysta Eucharystia zakończy się przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do „ciemnicy”- symbolizującej Chrystusa będącego sam na sam z Bogiem w ogrójcu, a następnie uwięzionego. Jest to pierwszy etap przejścia Zbawiciela przez mękę i śmierć do chwały Zmartwychwstania.

Dzisiejszy dzień jest szczególnym świętem, kiedy to dziękujemy Bogu za dar Eucharystii i Kapłaństwa. Przypominamy sobie, że każda Msza Święta jest pamiątką ofiary Chrystusowej, ustanowioną przez samego Jezusa. Dziękujmy więc Bogu za ten najcenniejszy dar – dar Ciała i Krwi Chrystusowej oraz módlmy się w intencji naszych Kapłanów.

 ABY ZOBACZYĆ ZDJĘCIA KLIKNIJ TUTAJ