Uroczystościami Wigilii Paschalnej rozpoczęliśmy świętowanie Zmartwychwstania Pańskiego. Weselcie się już zastępy Aniołów w niebie: weselcie się słudzy Boga. Niechaj zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo – usłyszeliśmy w wielkanocnym orędziu. Tym wielkim królem jest Jezus Chrystus, który Ojcu przedwiecznemu spłacił za nas dług Adama i krwią serdeczną zmazał dłużny zapis starodawnej winy.

Chrystus zmartwychwstan jest! – oznajmił celebrans ukazujący Przenajświętszy Sakrament. Przy dźwiękach bijących dzwonów i głośnym śpiewie całego ludu przeszliśmy procesją, dając świadectwo, że Jezus pokonał śmierć i wrócił do życia. Symbolami Jego zmartwychwstania jest światło paschału, krzyż przyozdobiony czerwoną stułą oraz figura tryumfującego Jezusa, która przez cały okres wielkanocny stać będzie przy ołtarzu.

Ewangeliczne opisy zmartwychwstania Pańskiego różnią się między sobą. Nie zawsze te same postacie zjawiają się u grobu. Ich zachowanie i rozmowy nie zawsze wyglądają nie tak samo. Wiele elementów jest jednak wspólnych. Maria Magdalena, Piotr i Apostołowie to zawsze pierwszoplanowi bohaterowie tych spotkań. Po drugiej stronie jest Jezus – odmieniony, zmartwychwstały, a także aniołowie, bohaterowie niewidzialnego świata.

Świętowanie Zmartwychwstania Pańskiego nie kończy się niedzielnego poranka. Ten tydzień to tzw. Oktawa Wielkiej Nocy. Zwyczaj przedłużania najważniejszych świąt chrześcijańskich na oktawę, czyli na osiem dni jest bardzo dawny. Kościół podkreśla w ten sposób ważność danej uroczystości. Wszystkie dni Oktawy Wielkiej Nocy mają charakter bardzo uroczysty. Teksty liturgiczne nawiązują bezpośrednio do wydarzenia zmartwychwstania Jezusa. Ostatnim dniem oktawy jest Biała Niedziela, która dla nas jest dniem odpustu parafialnego. Sam okres wielkanocny potrwa przez 50 dni – aż do uroczystości Zesłania Ducha Świętego.

„Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał daremna byłaby nasza wiara.” – pisał święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian. To właśnie Zmartwychwstanie nadaje sens chrześcijaństwu. Podczas Świąt Wielkanocnych uświadamiamy sobie na nowo słowa chrześcijańskiego Credo: I zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca.

ABY ZOBACZYĆ ZDJĘCIA KLIKNIJ TUTAJ