„Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu,
wznośmy okrzyki na cześć Skały naszego zbawienia”

(Psalm 95)

Dzisiaj modlimy się także o święte powołania, by nigdy nie zabrakło robotników Pańskiej Winnicy.

 

Obchodzimy dziś Święto Objawienia Pańskiego, powszechnie znane jako Trzech Króli. Jak trzej mędrcy ze wschodu i my chcemy oddać pokłon Jezusowi Nowonarodzonemu. Mędrcy ze wschodu ofiarowali Jezusowi złoto (symbol królowania), mirrę (gorzkie lekarstwo, która symbolizuje, że Jezus jest człowiekiem i będzie musiał wiele wycierpieć) oraz kadzidło (symbol boskości). Dary te wyrażały wiarę w Jezusa Chrystusa, który jest Bogiem i człowiekiem.

Pan Jezus najpierw objawił się trzem królom (którzy symbolizują narody pogański), następnie w czasie Chrztu w rzece Jordan następuje objawienie narodowi wybranemu, a w Kanie Galilejskiej poprzez cud Jezus objawia się swoim uczniom.

My także możemy objawiać (w sensie przybliżać) innym Jezusa Chrystusa przez głoszenie Słowa Bożego i rozmowę, ale przede wszystkim poprzez świadectwo własną postawą i czynami.

Henry van Dyke opisał losy czwartego króla. Z tej pięknej opowieści wynika, że jeśli czynimy coś dla bliźniego to tak, jakbyśmy zrobili coś dla Jezusa Chrystusa.

Potwierdzają to słowa Ewangelii według św. Mateusza: 

„(…)Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”.

(Mt. 25,40)