– Na początku:Ojcze Nasz… Zdrowaś Maryjo… Wierzę w Boga…– Na dużych paciorkach:

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego swiata.

– Na małych paciorkach:

Dla Jego Bolesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

– Na zakończenie:

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. (3 razy)