Boże Ciało

Jezus chce spotykać człowieka. To Boże pragnienie jest na tyle silne, iż Zbawiciel, na co dzień czekający w Tabernakulum i na Ołtarzu, dziś otwiera drzwi kościoła i wychodzi nam naprzeciw. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa to dzień, w którym to człowiek przyjmuje Boga u siebie- w swoim domu i Więcej…

Jego słowa są ciągle aktualne…

Sługa Boży Jan Paweł II być może już w październiku tego roku zostanie wyniesiony na Ołtarze. To bardzo szybko, bowiem mijają dopiero trzy lata od śmierci Papieża Polaka. W naszych sercach wciąż rozbrzmiewają Jego słowa. Skierował ich do nas tak bardzo wiele. Czy my ciągle pragniemy żyć według tych słów, Więcej…

Wielka Noc

Ciemność sobotniego wieczora rozświetlił ogień, poświęcony jako symbol Światłości Świata – Chrystusa tryumfującego nad śmiercią. Wszyscy z zapalonymi świecami słuchaliśmy Orędzia Wielkanocnego, a zaraz potem doniosłego Alleluja – okrzyku zwycięstwa. Po piątkowym smutku i refleksji przyszedł czas na niedzielę radości. Niedzielę – gdyż stosownie do współczesnego Jezusowi sposobu obliczania czasu, Więcej…

Wielka Sobota

Wielka Sobota to czas milczenia. Pochylamy się nad Krzyżem Pana, adorujemy Go w Bożym Grobie. Trwamy na modlitwie i zadumie. Tego dnia również nie sprawuje się Eucharystii (liturgie wieczorne należą już do obchodów Wielkiej Nocy). Odwiedzamy jednak kościół aby być z Chrystusem spoczywającym w grobie, oczekując na Jego zmartwychwstanie. Postarajmy Więcej…

Wielki Piątek

Od rana trwa adoracja przy ciemnicy. Jezus uwięziony i osamotniony czeka na Ciebie, byś trwał z Nim na modlitwie. Dziś również po raz ostatni pójdziemy za Zbawicielem Drogą Krzyżową. Od najdawniejszych czasów Kościół nie sprawuje w Wielki Piątek Ofiary Eucharystycznej. Wieczorem zgromadzimy się na wyjątkowej liturgii, w czasie której będziemy Więcej…

Wielki Czwartek

Wielki Post dobiega końca. Do szafy wędrują fioletowe ornaty, a miejsce fioletu zajmuje czerwień – kolor krwi i miłości. Krwi, którą za nas przelał Zbawiciel. Miłości, w imię której poniósł za nas najwyższą ofiarę. Dziś uczestniczymy we Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej, sprawowanej na pamiątkę Paschy, którą Jezus po raz ostatni Więcej…