Święto Ogniowe w Żorach

Żory czynią starania, by Święto Ogniowe – unikalne, uwarunkowane historycznie i kulturowo lokalne święto – wpisane zostało na Krajową listę niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego – W tym roku mija 320 lat od pamiętnej daty pożaru w Żorach, stanowiącej genezę obchodów święta. Starania o wpisanie Święta Ogniowego na Listę Krajowego Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego podejmowane są w przekonaniu, że jest zgodne z wolą mieszkańców Żor, Czytaj dalej…