Żory czynią starania, by Święto Ogniowe – unikalne, uwarunkowane historycznie i kulturowo lokalne święto – wpisane zostało na Krajową listę niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego – W tym roku mija 320 lat od pamiętnej daty pożaru w Żorach, stanowiącej genezę obchodów święta. Starania o wpisanie Święta Ogniowego na Listę Krajowego Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego podejmowane są w przekonaniu, że jest zgodne z wolą mieszkańców Żor, by tak się stało. Święto od wieków jednoczy żorzan wokół idei miasta, które stanowi nasze wspólne dobro, którego przyszłość leży na sercu każdemu z nas, które kochamy i z którego jesteśmy dumni. Formalną stroną działań, tj. przeprowadzeniem niezbędnych w tym procesie konsultacji społecznych i przygotowaniem wniosku zajmie się Muzeum Miejskie w Żorach z pomocą Towarzystwa Miłośników Miasta Żory i Parafii pw. Świętych Apostołów Filipa i Jakuba. Parafia Świętych Apostołów Filipa i Jakuba jest depozytariuszem Święta Ogniowego.Pierwsze otwarte konsultacje w tej sprawie odbędą się 25 maja (w środę) o 17.30 w Muzeum (ul. Muzealna 1/2). Zachęcamy Państwa do udziału w konsultacjach, a także składania podpisów na listach poparcia wniosku, które zostaną do niego dołączone. Działaniom tym towarzyszyć będzie szeroka akcja informacyjna, będziemy wdzięczni za każdą pomoc w tym względzie, jak również za pomoc w kompletowaniu materiałów archiwalnych, świadczących o żywotności Święta Ogniowego i przywiązaniu mieszkańców do corocznych jego obchodów. Wszystkie działania prowadzone są zgodnie z konwencją UNESCO i w porozumieniu z Narodowym Instytutem Dziedzictwa.

Kategorie: 2022