Strona Facebooka Wspólnoty Nowej Ewangelizacji Miłosierdzie:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2209883429146608&id=1409252049209754

Kanał YouTube strony „Słowo z pokoju”:
https://www.youtube.com/watch?v=mkk4a9j1iXk

Kategorie: 2021