KOCHANI  PARAFIANIE!

    Dzisiaj znowu – mimo pandemii koronawirusa – możemy zaśpiewać uroczyste Alleluja!, a bogata liturgia i Wielkanocna Eucharystia, w której tym razem możemy uczestniczyć tylko dzięki mediom – niech będą dla nas autentycznym, żywym i prawdziwym spotkaniem ze Zmartwychwstałym Chrystusem.

    Zaproście Chrystusa Zmartwychwstałego do waszych domowych kościołów, do waszego życia, a On będzie wam towarzyszył, będzie wam błogosławił i pomagał swoją obecnością, łaską, światłem i nadzieją. Jednym słowem będzie ożywiał miłość wzajemną w waszych rodzinach, a czy może być coś piękniejszego?

    Życzmy sobie nawzajem – napełnieni wielkanocną radością i nadzieją – abyśmy naszymi wyrzeczeniami i domową izolacją – potrafili pandemię koronawirusa zamienić w pandemię modlitwy, życzliwości i wszelakiego dobra, abyśmy doświadczali oraz głosili innym prawdę o słowach, którymi Jezus pożegnał się ze swoimi uczniami: „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.

                                                                                              Z darem modlitwy
Ks. Proboszcz Krzysztof Lala
Ks. Jarosław Janusz
Ks. Mateusz Włosek 

Kategorie: 2020