W poniedziałek 22 maja, w czasie Mszy św. o godz. 18 00, bp Marek Szkudło udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży III klasy gimnazjum naszej parafii.

Bierzmowanie jest kolejnym spośród sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Jest sakramentem umacniającym i podtrzymującym życie w wierze.

W obrzędzie bierzmowania najważniejszym znakiem jest namaszczenie krzyżmem, które jest pieczęcią Ducha Świętego. Chrześcijanin przyjmujący ten sakrament decyduje się na całkowitą przynależność do Chrystusa i oddanie się na Jego służbę. To znamię Ducha jest także znakiem obietnicy Bożej opieki.

Skutkiem sakramentu jest specjalne wylanie Ducha Świętego. Bierzmowanie przynosi wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej. Ściślej jednoczy z Chrystusem, pomnaża dary Ducha Świętego, umacnia więź z Kościołem oraz udziela specjalnej mocy do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem. Znamię tego sakramentu, podobnie jak chrztu, jest niezacieralne.

Aby przejść do galerii KLIKNIJ TUTAJ

Kategorie: 2017