WIELKI POST

WIELKI POST

Zapraszamy do uczestnictwa w nabożeństwach pasyjnych 🙂
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię (Mk 1,15)