Obchód tajemnicy paschalnej, będącej ośrodkiem i szczytem dziejów zbawienia rozpoczyna Msza Święta, wspominająca Ostatnią Wieczerzę. Liturgia uobecnia ustanowienie przez Jezusa Eucharystii oraz kapłaństwa służebnego.

Rano, w katedrze, miała miejsce Msza Krzyżma Świętego, w czasie której poświęcono oleje, które przez cały rok służą przy udzielaniu sakramentów: chrztu, święceń kapłańskich, namaszczenia chorych. Kapłani, koncelebrujący wraz z arcybiskupem, odnowili swoje przyrzeczenia kapłańskie.

W naszym kościele, uroczysta Msza Wieczerzy Pańskiej rozpoczęła się o godzinie 18. Jezus w dzisiejszej Ewangelii daje nam nowe przykazanie: „Abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem.” Pokazuje, jak mamy służyć. Dzisiaj zwracamy się ku tym, którzy nam służą. Dziękujemy kapłanom za ich posługę duszpasterską.

Po Mszy Najświętszy Sakrament został przeniesiony do ciemnicy. Umilkły już organy, a dzwony zostały zastąpione przez kołatki. Pragniemy czuwać przy Chrystusie modlącym się w Ogrójcu, zdradzonym, opuszczonym, aresztowanym i osądzanym.

Aby zobaczyć więcej zdjęć KLIKNIJ TUTAJ