Już dzisiaj! Jedziemy z październikiem…! 

Czyli z miesiącem różańcowym.

Zachęcamy was do udziału w nabożeństwach.

Słowa „Totus Tuus”, których kilkakrotnie w swoim testamencie użył Jan Paweł II pochodzą z pewnej modlitwy, która brzmi: „Totus Tuus ego sum et omnia mea Tua sunt. Accipio Te in mea omnia. Praebe mihi cor Tuum, Maria.” Co w przełożeniu na język polski brzmi: „Jestem cały Twój i wszystko, co moje, do Ciebie należy. Przyjmuję Ciebie całym sobą. Daj mi Swoje serce, Maryjo.”

Również my szczególnie w tym miesiącu postarajmy się oddać całym sobą Maryi. Znajdźmy czas dla Maryi, naszej Matki.

Trzymając różaniec- trzymasz Maryję za rękę ;).

Nabożeństwa różańcowe w naszej parafii:

– w tygodniu 17:15

– w niedzielę 16:30

Zapraszamy do wspólnej modlitwy