Pośród wielu Ruchów Odnowy Kościoła, które dzięki Soborowi Watykańskiemu II mają szczególne miejsce we wspólnocie Kościoła, swoją rolę odgrywa również Ruch Światło-Życie. Za założyciela Ruchu oazowego uważa się ks. Franciszka Blachnickiego, charyzmatycznego kapłana naszej Archidiecezji. Księdzu Franciszkowi bardzo zależało na tym, żeby młodzi ludzie dostrzegli w Jezusie autentyczny wzór do naśladowania; by stał się On ich przyjacielem. I właśnie o to chodzi w ruchu oazowym – spotkać Jezusa bardzo osobiście, niejako twarzą w twarz, i mówić o tym innym ludziom. Ot, cała tajemnica. Oaza, najprościej mówiąc, to wspólnota ludzi w różnym wieku i w różnym stanie. Ma niejako trzy części: Oazę Dzieci Bożych (dzieci), Oazę Nowej Drogi (gimnazjaliści) i Oazę Żywego Kościoła (licealiści i studenci), a także Domowy Kościół (małżeństwa i rodziny).
Najwięcej o tym Ruchu słychać w okresie wakacji. Wtedy następuje wyjazd wielu członków Oazy na letnie rekolekcje. Zwyczajowo trwają one 15 dni. Dlaczego akurat tyle? Ponieważ każdego dnia rozważana jest kolejna tajemnica Różańca i dzięki temu w czasie rekolekcji „streszczony” zostaje cały rok liturgiczny. Po powrocie z takiego letniego wyjazdu zadaniem oazowiczów jest ożywianie naszych własnych parafii.
W ciągu całego roku szkolnego odbywają spotkania w małych grupach przygotowanie Mszy świętych, a także Dni Wspólnoty. Również i w naszej parafii od września tego roku powstaje Oaza Młodzieżowa. Jest to jedna z najlepszych dróg przygotowania się do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku. Stało się to możliwe dzięki temu, że 20 osobowa grupa młodzieży z naszej parafii wzięła udział w tegorocznych rekolekcjach wakacyjnych podstawowego stopnia pod hasłem: „Maryjo spraw niech będę kimś!” Odbyły się one w Jaworzynce (małej wsi w Beskidzie śląskim), gdzie 82 osoby z całej archidiecezji katowickiej pod przewodnictwem naszego wikarego ks. Karola, który razem z diakonią animatorów był odpowiedzialny za ten turnus rekolekcji, przeżywały swój czas przemiany, modlitwy ale i zabawy.

11999079_1499851733658440_7044290250006078276_n 12020059_1499851750325105_228384513703050081_n 12038493_1499851746991772_7695946453042616817_n