WIELKI CZWARTEK

     Uroczystą Mszą Wieczerzy Pańskiej, sprawowaną w Wielki Czwartek o godz. 1800 rozpoczęliśmy Triduum Paschalne, czyli doroczny obchód Tajemnicy Paschalnej — Męki, Śmierci i Zmartwychwstania naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Zgromadziliśmy się wokół Pana, jak uczniowie na Ostatniej Wieczerzy, kiedy to Chrystus ustanowił sakramenty kapłaństwa i Eucharystii. Pod osłoną znaków chleba i wina złożył ofiarę za grzechy świata, dopełnioną na drzewie krzyża. Przemienił chleb i wino w swoje Ciało i Krew, aby dać je swoim uczniom.

     Na koniec w uroczystej procesji Najświętszy Sakrament został przeniesiony do ciemnicy, gdzie mogliśmy razem z Panem czuwać na modlitwie.

ABY ZOBACZYĆ ZDJĘCIA KLIKNIJ TUTAJ

WIELKI PIĄTEK

     O godz. 1800 w ciszy i skupieniu zgromadziliśmy się w kościele na sprawowaniu pamiątki męki i śmierci naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Od najdawniejszych czasów Kościół nie sprawuje w Wielki Piątek Ofiary Eucharystycznej. Rozważaliśmy Słowo Boże i adorowaliśmy Krzyż, na którym Jezus rozciągnął swoje ręce, aby zgromadzić w jedno rozproszone dzieci Boże.

     Od krzyża zaprowadziła nas liturgia do Komunii Świętej, ukazując nam w ten sposób ścisły związek między ofiarą krzyża a Eucharystią. W Komunii, złączyliśmy się z Chrystusem, który za nas umarł.

      Następnie, zgodnie z wielowiekową tradycją, Najświętszy Sakrament został przeniesiony do Grobu Pańskiego, gdzie, trwając na modlitwie, rozważaliśmy misterium męki i śmierci Chrystusa, która przyniosła wyzwolenie całemu światu i każdemu z ludzi.

ABY ZOBACZYĆ ZDJĘCIA KLIKNIJ TUTAJ

WIELKA SOBOTA

     Liturgią Wigilii Paschalnej, sprawowaną o godz. 2000, rozpoczęliśmy uroczysty obchód Zmartwychwstania Pańskiego. Na tę liturgię składały się: liturgia światła, liturgia słowa, liturgia chrzcielna i liturgia eucharystyczna. Liturgia światła ukazała nam poprzez symbol ognia Bożą światłość prowadzącą nas z ciemności śmierci do światła nowego życia. Następnie w liturgii słowa usłyszeliśmy o wielkich dziełach, jakich Pan dokonał dla swojego ludu od początku czasów. Rozważanie tych tajemnic doprowadziło nas do liturgii chrzcielnej. W jej trakcie odnowimy nasze przyrzeczenia chrzcielne. Odnowienie przymierza, przez które dostąpiliśmy udziału w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, poprowadziło nas do Stołu Eucharystycznego, gdzie Zmartwychwstały Chrystus obdarza nas chlebem życia — swoim Ciałem.

ABY ZOBACZYĆ ZDJĘCIA KLIKNIJ TUTAJ

REZUREKCJA

            Rezurekcja to uroczyste ogłoszenie zmartwychwstania Chrystusa. Została ona odprawiona w Niedzielę Wielkanocną o godz. 645. W procesji z Najświętszym Sakramentem przeszliśmy od grobu Chrystusa wokół kościoła, śpiewając pieśni wielkanocne. Udział w tej uroczystej procesji był wyrazem naszej radości i wezwaniem całego stworzenia do udziału w triumfie Chrystusa Zmartwychwstałego.

ABY ZOBACZYĆ ZDJĘCIA KLIKNIJ TUTAJ