Od rana trwa adoracja przy ciemnicy. Jezus uwięziony i osamotniony czeka na Ciebie, byś trwał z Nim na modlitwie. Dziś również po raz ostatni pójdziemy za Zbawicielem Drogą Krzyżową.

Od najdawniejszych czasów Kościół nie sprawuje w Wielki Piątek Ofiary Eucharystycznej. Wieczorem zgromadzimy się na wyjątkowej liturgii, w czasie której będziemy rozważać Słowo Boże i adorować Krzyż, na którym Jezus dokonał ofiary za grzechy człowieka.

Na znak największego uniżenia kapłani upadną na twarze przed Bogiem i Zbawicielem. Wsłuchani w słowa proroka Izajasza oraz treść Męki Pańskiej rozważać będziemy, jak wiele kosztowało Jezusa nasze zbawienie. Z pokorą ucałujemy Chrystusowy Krzyż – drzewo, na którym zawisło Zbawienie Świata. Na koniec odprowadzimy Pana do grobu, który – jak się okaże w niedzielny poranek – nie jest znakiem klęski, lecz zwycięstwa nad grzechem i śmiercią.

Trwając na modlitwie rozważajmy misterium męki i śmierci Chrystusa, która przyniosła wyzwolenie całemu światu i każdemu z ludzi. Niech to rozważanie doda nam siły do ciągłego nawracania się, abyśmy już nie żyli dla siebie, ale dla Tego, który dla nas umarł i zmartwychwstał.

ABY ZOBACZYĆ ZDJĘCIA KLIKNIJ TUTAJ