Drugi dzień Truduum Paschalnego to czas żałoby oraz oczekiwania na przyjście Pana. W tym dniu w Kościołach nie odprawia się Mszy Świętej. Jednak wierni mogą jeszcze raz przejść z Jezusem drogę Jego męki, uczestnicząc w Drodze Krzyżowej. Wieczorem natomiast jest odprawiane nabożeństwo. W tym dniu Kapłani na znak swego uniżenia przyjmują postawę leżącą, by oddać cześć krzyżowi.

Nabożeństwo składa się z czterech części:

 

  • Pierwszą częścią jest Liturgia Słowa, która skupia się wokół męki Jezusa Chrystusa, który wiedział co ma się dokonać. Bowiem, „rzekł do swoich uczniów: << Wiecie, że po dwóch dniach jest Pascha, i Syn Człowieczy będzie wydany na ukrzyżowanie >>” (Mt. 26, 1-2). Mimo to oddał swoje życie dla naszego zbawienia.
  • Druga część to adoracja krzyża. Właśnie na krzyżu Jezu Chrystus zginął, w ten sposób przezwyciężając śmierć.
  • Część trzecią stanowi Komunia Święta. Tej części nabożeństwa towarzyszy przeniesienie Najświętszego Sakramentu z ciemnicy. Kiedy zostanie odmówiona Modlitwa Pańska, wierni przystępują do Komunii Świętej.
  • Po przyjęciu Komunii Świętej Najświętszy Sakrament zostaje przeniesiony do Bożego Grobu- co stanowi czwartą część Nabożeństwa Wielkopiątkowego. Wierni czuwają przy Grobie Pańskim. Czas adoracji Najświętszego Sakramentu kończy się wraz z rozpoczęciem Wigilii Paschalnej.

Jak Jezus Chrystus zaufał swemu Ojcu, tak i my chciejmy powierzyć swoje życie Bogu. Piękną modlitwą ofiarowania mogą być słowa Psalmu 31:

„Ja zaś pokładam ufność w Tobie, Panie, mówię: << Ty jesteś moim Bogiem >>. W Twym ręku są moje losy”.

ABY ZOBACZYĆ ZDJĘCIA KLIKNIJ TUTAJ