Trzeci, a zarazem ostatni dzień Triduum Paschalnego. Wierni gromadzą się w kościele, by poświęcić potrawy, które następnego dnia będą spożywać w gronie rodziny. Podstawowe potrawy nie są przypadkowe, mają swą symbolikę. Jajko – symbol nowego życia i zmartwychwstania, wędlina – jako symbol dostatku, chleb – podstawowy codzienny pokarm oraz symbol Ciała Chrystusa, sól – symbol oczyszczenia, baranek – symbolizujący Baranka Bożego, który umarł na krzyżu.

Jednak Wielka Sobota to nie tylko święcenie potraw. To dzień refleksji i żałoby. Kiedy wejdziemy do kościoła, naszym oczom ukazuje się Boży Grób i wystawiony do adoracji krzyż.

Tego dnia wielu ludzi robi jeszcze ostatnie zakupy, śpieszy się do domu, gdzie czekają ostatnie przygotowania. Wśród tego zgiełku warto jest znaleźć chwilę czasu, by wejść do kościoła i pomodlić się przy Bożym Grobie.

Dzień oczekiwania kończy się wieczorną Liturgią Wigilii Paschalnej.

Jak mówił o sobie Chrystus„(…) Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia.” (J 8,12). Dlatego też w Liturgii Wigilii Paschalnej pierwszą częścią jest Liturgia Światła, podczas której święci się ogień i paschał.

Liturgia Słowa, która stanowi drugą część, ukazuje i wychwala wielkość Boga. Czytania Starego Testamentu powracają do m. in. Księgi Rodzaju – w której zawarty jest opis stworzenia świata oraz wystawienie na próbę Abrahama, Księgi Wyjścia – która opisuje wędrówkę Narodu Wybranego do Ziemi Obiecanej czy do Księgi Proroka Izajasza.

Następnie wierni mają możliwość odnowienia swoich przyrzeczeń podczas Liturgii Chrzcielnej.

Uwieńczeniem Liturgii Wigilii Paschalnej jest Liturgia Eucharystyczna. Chrystus powiedział „Jam jest chleb życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: kto go spożywa, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata.” (J 6, 48-21). Dlatego też Chrystus umarł na krzyżu i zaprasza nad do wspólnego stołu, byśmy życie wieczne mieli.

ABY ZOBACZYĆ ZDJĘCIA KLIKNIJ TUTAJ