Ciemność sobotniego wieczora rozświetlił ogień, poświęcony jako symbol Światłości Świata – Chrystusa tryumfującego nad śmiercią. Wszyscy z zapalonymi świecami słuchaliśmy Orędzia Wielkanocnego, a zaraz potem doniosłego Alleluja – okrzyku zwycięstwa.

Po piątkowym smutku i refleksji przyszedł czas na niedzielę radości. Niedzielę – gdyż stosownie do współczesnego Jezusowi sposobu obliczania czasu, wieczór od godziny 18.00 należy już do dnia następnego. Dziękowaliśmy Panu, iż przez swoją śmierć i zmartwychwstanie na nowo zjednoczył nas wokół siebie. Wyrazem tego było odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych – świadome potwierdzenie woli przynależności do Kościoła. Przepełnieni radością skorzystaliśmy też z darów Stołu Eucharystycznego, które Chrystus zostawił nam na swoją pamiątkę.

„Chrystus zmartwychwstan jest!” – oznajmił wszystkim celebrans wznosząc Przenajświętszy Sakrament. Jezus żyje! To właśnie sens i najważniejsza prawda chrześcijańska. „Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał daremna byłaby nasza wiara.” – pisał święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian. Dziś właśnie jesteśmy świadkami tego wydarzenia.

ABY ZOBACZYĆ ZDJĘCIA KLIKNIJ TUTAJ