„Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6,53-54)

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa to szczególne spotkanie Zbawiciela ze swoim Ludem. Jezus obecny w Najświętszym Sakramencie wychodzi dziś poza mury świątyni i w uroczystej procesji przychodzi do naszych domów i miejsc pracy, by je pobłogosławić. W ten szczególny sposób pragnie podkreślić jedność Ludu Bożego ze swoim Panem.

Poprzez dzisiejszą uroczystość Bóg staje się nam jeszcze bliższy. Ołtarze stają dziś tuż przy naszych domach, Najświętszy Sakrament przychodzi pod nasze drzwi i okna. Dziś Jezus jest naszym szczególnym gościem.

Jednak to przyjęcie musi być godne. Świadczą o tym przystrojone okna domów, usypany z kwiatów dywan, po którym stąpa kapłan niosący Najświętszy Sakrament, piękne ołtarze, przy których przystaje Zbawiciel, aby błogosławić mieszkańcom. Wreszcie pełna śpiewu i modlitwy procesja parafian, przyjmujących Boga w swoich domach.

Dzisiejsza Uroczystość jeszcze raz zwraca nasze oczy na ofiarę, jaką Zbawiciel złożył, aby nas odkupić. Ofiara Chrystusa i ofiara Eucharystii są jedną ofiarą. Jedna i ta sama jest bowiem Hostia, ten sam ofiarujący – obecnie przez posługę kapłanów – który wówczas ofiarował siebie na krzyżu, a tylko sposób ofiarowania jest inny.

Ze swoim największym darem – Boskim Ciałem i Krwią – Chrystus pragnie stać się częścią naszej codzienności, a nie tylko świątecznym gościem. Chce być obecny w naszych rodzinach, domach i miejscach pracy. Zaprośmy Go więc do naszego życia i korzystajmy z łaski, jaką nam zostawił – Eucharystii.

[nggallery id=36]