Uroczystości paschalne są szczytem całego roku liturgicznego. Rozpoczęły się one w Wielki Czwartek Mszą św. Wieczerzy Pańskiej, na której uczciliśmy pamiatkę ustanowienia Najświętszego Sakramentu i sakramentu kapłaństwa podczas Ostatniej Wieczerzy. Po Mszy św. Najświętszy Sakrament został przeniesiony do ciemnicy, gdzie następnie adorowali nasi parafianie.

 

W Wielki Piątek śmierć dosięgła naszego Pana Jezusa Chrystusa, dlatego dzień ten przeżyliśmy w żałobie. Wielki Piątek rozpoczął się Drogą Krzyżową, podczas której mogliśmy raz jeszcze rozważyć Mękę Pańską… Uprzytomniło nam to, że również dzisiaj grzech wzbrania mu dostępu do wielu serc.

Podczas wieczornych obrzędów adorowaliśmy krzyż, który dzięki Jezusowi stał się dla nas znakiem zbawienia i drogą do życia wiecznego. Na koniec Wielkiego Piątku Najświętszy Sakrament został przeniesiony do grobu, przed którym odbyła się adoracja, w której dziękowaliśmy Bogu za ogrom Jego miłości.
W Wigilję Wielkanocną dokonały się obrzędy poświęcenia ognia i wody. Zapalenie paschału uświadomiło nam, że Chrystus jest światłością, która rozświetla ciemności świata. Poświęcenie wody chrzcielnej przypomniało nam, że chrzest jest udziałem w Chrystusowym zwycięstwie. W ten sobotni wieczór wierni odnowili również swoje przyrzeczenia, złożone na chrzcie. Uroczystość tę przyozdobiła pięknym śpiewem nasza młodzież.

 

Wielki Czwartek


ABY ZOBACZYĆ ZDJĘCIA KLIKNIJ TUTAJ

 

Wielki Piątek


ABY ZOBACZYĆ ZDJĘCIA KLIKNIJ TUTAJ

 

Wielka Sobota


ABY ZOBACZYĆ ZDJĘCIA KLIKNIJ TUTAJ

 

Rezurekcja


ABY ZOBACZYĆ ZDJĘCIA KLIKNIJ TUTAJ