5 maja biskup Gerard Bernacki udzielił młodzieży z naszej parafii sakramentu Bierzmowania. Kandydaci podczas uroczystej Eucharystii wypowiedzieli słowa:

„Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.”

Niejednokrotnie możemy się zetknąć z opiniami, że wiara jest dla ludzi słabych. Nie bez powodu zostało stworzone powiedzenie „Jak trwoga to do Boga”. Możliwe, że w wielu wypadkach te słowa się sprawdzają.

Jednak wydaje mi się, że pomiędzy człowiekiem wierzącym i słabym nie można postawić znaku równości. Uzasadnienie jest bardzo prozaiczne. Można powiedzieć, że ludzie XXI wieku, żyjący szybko, lubią chodzić na skróty. To z kolei nie sprzyja rozwojowi duchowemu, bowiem wiara wymaga zaangażowani, wysiłku i czasu na swego rodzaju jej rozwój. Dookoła nas tyle pokus, które są na wyciągnięcie ręki. Natomiast sumienia dzisiejszych ludzi stają się coraz mniej wrażliwe, a grzech coraz bardziej powszechny. To co kiedyś zdawało się być złe, teraz blednie i staje się powszechne i normalne w tym zabieganym świecie. Dorośli mają problem, by oprzeć się grzechowi, a co dopiero młodzież, przeżywająca swój młodzieńczy bunt. Borykająca się często z kryzysem światopoglądowym, moralnym a także religijnym.

„Aby istnieć, człowiek musi się buntować.”

 twierdził Albert Camus. Ma to być jednak swego rodzaju sprzeciw na rozpowszechniające się zło. Właśnie Sakrament Bierzmowania to sakrament umacniający, dający siły do walki z własnymi słabościami. Nazywany jest inaczej Sakramentem Dojrzałości Chrześcijańskiej, jako że jesteśmy w pełni świadomi, że do Sakramentu przystępujemy. Zdajemy sobie sprawę z Darów, które otrzymujemy, ale także obowiązków i zadań. Dary Ducha Świętego zostały wymienione w księdze Izajasza:

„I spocznie na niej Duch Pański,
duch mądrości i rozumu,
duch rady i męstwa,
duch wiedzy i bojaźni Pańskiej.”

 (Iz. 11, 2)
Młodzieży, która przyjęła Sakrament Bierzmowania, życzymy wielu łask Bożych i otwartości na działanie Ducha Świętego.

 

„(…)umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.” – to właśnie te słowa mówią o naszym zadaniu, które są wynikiem przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Odkąd Duch Święty zstąpi na dotychczasowego kandydata, powinien swym zachowaniem, postawą, mową i czynem głosić naukę Jezusa Chrystusa. Staje się bowiem w pełni dojrzałym chrześcijaninem. Wymaga to oczywiście pracy i wysiłku, jednak otrzymany Duch Święty pomoże w zmaganiach i obdarzy nas owocami swego obcowania, o których mowa w Liście do Galatów:

Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim [cnotom] nie ma Prawa. (Ga. 5, 22-23)

Obrani patroni powinni być dla nas przykładem, zwłaszcza w trudnych chwilach. Ks. bp. Gerard Bernacki wspominał, że powraca pamięcią do tego wydarzenia, by się umocnić.

Zwieńczeniem tej uroczystej Eucharystii były podziękowania kierowane do ks. bp. Gerarda Bernackiego, ks. prał. Jan Szewczyka, proboszcza Stanisława Garbocza, opiekującego się kandydatami do Bierzmowania ks. Andrzeja Czarneckiego, rodziców, katechetów, nauczycieli oraz animatorów. Msza Święta została zakończona uroczystym błogosławieństwem.