„Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidzialne dla oczu.”


(Antoine de Saint-Exupery)

Na drodze wiary katolika stoją Sakramenty Święte. Pierwszym jest Chrzest, kiedy to rodzice przynieśli nas do kościoła. W tejże chwili staliśmy się członkami wspólnoty Kościoła. Dalsze kroki na płaszczyźnie wiary młodego człowieka kierują się w stronę drugiego Sakramentu, jakim jest Pierwsza Komunia Święta. W naszej Parafii dwie pierwsze niedziele maja tego roku są właśnie niedzielami komunijnymi.

Często zadajemy sobie pytanie: po co? – na wszelkich płaszczyznach życia. Nikt bowiem nie dąży do czegoś, jeśli na końcu swego działania nie widzi określonego celu.

Pierwszą Komunię Świętą poprzedzają przygotowania. Dzieci uczą się modlitw, chodzą na spotkania do kościoła, przystępują do pierwszej Spowiedzi Świętej. To wszystko po to, by pomimo dość młodego wieku dzieci były w jak największym stopniu przygotowane i świadome, w jakim celu do owego Sakramentu przystępują. Tym celem jest pełne uczestnictwo w Eucharystii.

Kogo nie cieszą prezenty? Oczywiście, że otrzymanie upominku jest dla każdego czymś miłym i nie ma w tym nic złego. Dorośli się cieszą, więc nie jest dziwne, że dzieci tym bardziej. Jednak dziś powszechnie widoczne jest pewnego rodzaju zatracenie. Nie trudno zaobserwować szał przed czasem komunijnym. Dlatego też bardzo istotne jest, aby wytłumaczyć dzieciom, co tak naprawdę jest najważniejsze w tym wydarzeniu.

Święty Paweł natomiast w swym liście do Koryntian pisał:

 

„Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czy nie jest udziałem we Krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w Ciele Chrystusa? Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno Ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba.”
1 Kor. 10, 16-17

Członkami Kościoła staliśmy się w momencie Chrztu. Pierwsza Komunia Święta otwiera nas na możliwość łaski, w postaci przyjęcia Ciała Chrystusa. Jednocześnie, jak każdy kolejny Sakrament, cementuje nasz związek z Kościołem.

Dzieciom, które w tym roku po raz pierwszy przyjmą Chrystusa do swego serca, życzymy wielu Łask Bożych.