Jezus chce spotykać człowieka. To Boże pragnienie jest na tyle silne, iż Zbawiciel, na co dzień czekający w Tabernakulum i na Ołtarzu, dziś otwiera drzwi kościoła i wychodzi nam naprzeciw. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa to dzień, w którym to człowiek przyjmuje Boga u siebie- w swoim domu i miejscu pracy.

Jednak to przyjęcie musi być godne. Świadczą o tym przystrojone okna domów, usypany z kwiatów dywan, po którym stąpa kapłan niosący Najświętszy Sakrament, piękne ołtarze, przy których przystaje Zbawiciel, aby błogosławić mieszkańcom. Wreszcie pełna śpiewu i modlitwy procesja parafian, przyjmujących Boga w swoich domach.

Tegoroczna trasa, po której szedł nasz uroczysty orszak, przebiegała przez osiedle Korfantego oraz ulice Osińską i Słowackiego. Serdeczne podziękowania należą się mieszkańcom tej części parafii, którzy zadbali o udekorowanie całej trasy i postawienie ołtarzy. Na zakończenie procesji wierni uczestniczyli w Eucharystii sprawowanej na placu przed kościołem, podczas której dzieci klas trzecich odnowiły swoje komunijne przyrzeczenia.

Obchody dzisiejszych uroczystości mają uzmysłowić człowiekowi, iż Chrystus pragnie stać się częścią naszej codzienności, a nie tylko świątecznym gościem. Chce być obecny w naszych rodzinach, domach i miejscach pracy. Zaprośmy Go więc do naszego życia i korzystajmy z najcenniejszego daru, który nam zostawił – Jezusowego Ciała i Krwi.

ABY ZOBACZYĆ ZDJĘCIA KLIKNIJ TUTAJ